مرکز تعمیرات آسانسور ( خدمات نصب و تعمیر آسانسور ) در تبریز 

سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آن ها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آن ها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد. از این رو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرف نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد. بسیاری از مردم برای تعمیر آسانسور آپارتمان خود با مشکلات زیادی روبرو هستند. از جمله این مشکلات پیدا کردن تعمیرکار با تجربه و متخصص می باشد که به راحتی نمی توان شرکت متخصص و متعهد در این زمینه پیدا کرد. از سوی دیگر هزینه های تعمیر آسانسور بسیار متغیر است و با یک جستجو ساده و استعلام قیمت می توان دریافت که اختلاف قیمت ها بسیار زیاد است.

تعریف نکاتی در خصوص تعمیرات آسانسور در تبریز

تعمیرات آسانسور به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود: -1- بخشی که مربوط به تعمیر گیربکس و موتور آسانسور می شود -2- بخش دیگر تعمیر آسانسور به کابین آن و درب و برد مربوط می شود. آنچه که در زمینه تعمیرات موتور آسانسور مهم است تشخیص ایرادات موتور می باشد و نشانه هایی که خبر از نیاز به تعمیر آسانسور می دهند و نباید آن ها را نادیده گرفت عبارتند از: زیاد از کار افتادن آسانسور، صداهای ناهنجار آسانسور، توقف آسانسور میان طبقات و تراز نبودن آن، تغییر سرعت آسانسور و زمان انتظار زیاد برای آسانسور.

خدمات نصب و تعمیر آسانسور در تبریز

بازرسی

بازرسی از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شود که آیا آسانسور به سرویس نیاز دارد یا به تعمیرات پیشگیرانه. بازرسی ممکن است به صورت چشمی یا عینی و یا از طریق اندازه گیری بعضی از ویژگی های فیزیکی دستگاه ها باشد.

سرویس

در صورتیکه هنگام بازرسی نیاز به سرویس احساس شود سرویس دهی برای قسمت های متحرک و ثابت اعم از الکتریکی و مکانیکی صورت می پذیرد. همچنین هر آسانسور باید مطابق “چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور” ماهیانه حداقل یکبار مورد سرویس قرار گیرد.

تعمیرات پیشگیرانه

این تعمیرات زمانی صورت می گیرد که هنوز امکانات وسایل نصب شده در حال کار بوده و دچار خرابی نشده است. هدف از تعمیرات پیشگیرانه آن است که خرابی سیستم به تعویق افتد و فاصله های بین خرابی ها رو افزایش بگذارد و یا جلوی خرابی های احتمالی گرفته شود.

تعمیرات خرابی

این تعمیرات مربوط به مواردی است که دستگاه از کار افتاده است و نمی تواند به وظایف پیش بینی شده عمل کند. با انجام تعمیرات لازمه، آسانسور مجددا راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.